SZSS Katowice

INFORMACJA KALENDARZ

Został opublikowany kalendarz imprez ŚZSS na 2021 rok. Jest to pierwsza wersja, która z założenia będzie uaktualniona. Proszę o ewentualne propozycje tych klubów, które do tej pory tego nie zrobiły na emaila ozss.katowice@wp.pl .

>>>KALENDARZ 2021r<<<

Proszę także o branie pod uwagę, że niemal od roku pandemia dotyka wszystkich a uprawianie każdego sportu było i jest nadal ograniczane w różnym stopniu. Rozporządzenia Rady Ministrów nie zawsze w sposób jednoznaczny i zrozumiały określają ograniczenia dla różnych grup uprawiających sporty. Interpretacja bywa niejednoznaczna. Bardzo proszę o rozważne planowanie zawodów, a w razie potrzeby informowanie o zmianach, które mogą wymuszać sytuacja epidemiologiczna i konieczność sprostania wymogom narzuconym przez instytucje państwowe.

Wszyscy musimy także kierować się zdrowym rozsądkiem i nie stwarzać warunków, które mogą być zagrożeniem dla kogokolwiek, nie tylko w obrębie naszej strzeleckiej społeczności.  

Planujemy zorganizować cały cykl Śląskiego Turnieju Strzeleckiego, mistrzostw i zawodów wojewódzkich w dotychczasowej formule. Oczywiście już teraz liczę na wyrozumiałość uczestników i współpracę, która pomoże nam zachować bezpieczne warunki podczas rywalizacji.

 

                                                                                                                             Ze sportowym pozdrowieniem

                                                                                                                                              Prezes ŚZSS

                                                                                                                                        Krzysztof Rymski


Logowanie