SZSS Katowice

ZAPROSZENIE NA ZAWODY

ŚLĄSKI TURNIEJ - V RUNDA

3 czerwca 2017r (sobota) na strzelnicy w Siemianowicach Śląskich, ul. Zwycięstwa 2, od godziny 9:00

oraz 

4 czerwca 2017r (niedziela) na strzelnicy w Pszczynie, ul. Katowicka 79, od godziny 9:00 (tylko konkurencjepst 3x10psp 30 - część szybka, pcz 30 - część szybka)

odbędzie się:

runda Śląskiego Turnieju Strzeleckiego.

Regulamin dostępny na www.szss.pl

 

Zgłoszenia wyłącznie INDYWIDUALNIE z podaniem Klubu na adresozss.katowice@wp.pl

Zbiorczo Kluby mogą zgłaszać jedynie zawodników do 20 roku życia (juniorzy)

Uwaga!  Sprzęt do wszystkich konkurencji pistoletowych na dystansie 25 i 50 metrów musi być zgodny  z wymogami zawartymi w regulaminie PZSS.

Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń


KURS PROWADZącego strzelanie

W dniach 27.05.2017r w Śląskim Towarzystwie Strzeleckim Tychy, ulica Budowlanych 156, o godzinie 9:00 rozpocznie się dwudniowy kurs umożliwiający uzyskanie uprawnień prowadzącego strzelanie, które pozwalają na samodzielne strzelanie oraz nadzorowanie strzelania innych osób na strzelnicach. 

Kurs zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie w PZSS znajdującym się na stronie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego:  >>> link <<<

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia25.05.2017r na adres sts.tychy@wp.pl

Zgłoszenie musi zawierać:  Imię i Nazwisko, Pesel, nr patentu oraz licencji (zawodnika, sędziego, trenera).

 

Koszt szkolenia to 200 zł + opłata za wydanie przez PZSS bezterminowej legitymacji prowadzącego strzelanie.

Kontakt: Krzysztof Rymski  506074152

ZAPRASZAMY


INFORMACJA

Informujemy, że nastąpiła zmiana konta ŚZSS, wszystkie wpłaty prosimy realizować na nowy rachunek w Raiffeisen POLBANK nr 13 1750 0012 0000 0000 3700 1392


KALENDARZ - NOWA WERSJA

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym kalendarzem zawodów strzeleckich na rok 2017.

Pobierz >>>kalendarz<<<


INFORMACJA

Zarząd przypomina o obowiązku wpłacania przez Kluby składek członkowskich.

Jednocześnie informuje, że w przypadku zaległci, nie  podpisywane wnioski na licencje, oraz nie dzie delegowany obserwator ŚZSS na organizowane zawody.


INFORMACJA

Przypominam, że uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego wymaga posiadania aktualnej licencji zawodnika Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, którą należy okazać przed startem

Zawodnik może reprezentować jedynie Klub wykazany we wniosku o licencję. 
Przestrzeganie zasad udziału w poszczególnych zawodach współzawodnictwa Śląskiego Związku Strzelectwa Sportowego nadzorują Sędzia Główny i Obserwator.
Wszystkie komunikaty z zawodów objętych współzawodnictwem sportowym ŚZSS, będą zamieszczane na stronie internetowej.
 
Krzysztof Rymski

Logowanie