SZSS Katowice

mistrzostwa śląska 2021

Śląski Związek Strzelectwa Sportowego zaprasza na:

Mistrzostwa Śląska 2021 w strzelectwie sportowym.

Data: 16-17 października w Pszczynie, ul. Katowicka 79, początek zawodów: od godziny 9:00

Konkurencje: PSP 30+30 (kobiety, mężczyźni), PCZ 30+30 (open), PSZ 2x30 (open)

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i programem zawodów:

>>>REGULAMIN i PROGRAM ZAWODÓW<<<

 

ZAPRASZAMY!


INFORMACJA

Został opublikowany kalendarz imprez ŚZSS na 2021 rok. Jest to pierwsza wersja, która z założenia będzie uaktualniona. Proszę o ewentualne propozycje tych klubów, które do tej pory tego nie zrobiły na emaila ozss.katowice@wp.pl .

>>>KALENDARZ 2021r<<<

Proszę także o branie pod uwagę, że niemal od roku pandemia dotyka wszystkich a uprawianie każdego sportu było i jest nadal ograniczane w różnym stopniu. Rozporządzenia Rady Ministrów nie zawsze w sposób jednoznaczny i zrozumiały określają ograniczenia dla różnych grup uprawiających sporty. Interpretacja bywa niejednoznaczna. Bardzo proszę o rozważne planowanie zawodów, a w razie potrzeby informowanie o zmianach, które mogą wymuszać sytuacja epidemiologiczna i konieczność sprostania wymogom narzuconym przez instytucje państwowe.

Wszyscy musimy także kierować się zdrowym rozsądkiem i nie stwarzać warunków, które mogą być zagrożeniem dla kogokolwiek, nie tylko w obrębie naszej strzeleckiej społeczności.  

Planujemy zorganizować cały cykl Śląskiego Turnieju Strzeleckiego, mistrzostw i zawodów wojewódzkich w dotychczasowej formule. Oczywiście już teraz liczę na wyrozumiałość uczestników i współpracę, która pomoże nam zachować bezpieczne warunki podczas rywalizacji.

 

                                                                                                                             Ze sportowym pozdrowieniem

                                                                                                                                              Prezes ŚZSS

                                                                                                                                        Krzysztof Rymski


KOMUNIKAT

Komunikat Kolegium Sędziów WZSS w sprawie przedłużenia licencji sędziowskich

Prosimy o zapoznanie się w dokumentem:

>>>KOLEGIUM SĘDZIÓW WZSS<<<


INFORMACJA

Informujemy, że nastąpiła zmiana konta ŚZSS, wszystkie wpłaty prosimy realizować na nowy rachunek w Raiffeisen POLBANK nr 13 1750 0012 0000 0000 3700 1392


INFORMACJA

Zarząd przypomina o obowiązku wpłacania przez Kluby składek członkowskich.

Jednocześnie informuje, że w przypadku zaległci, nie  podpisywane wnioski na licencje, oraz nie dzie delegowany obserwator ŚZSS na organizowane zawody.


INFORMACJA

Przypominam, że uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego wymaga posiadania aktualnej licencji zawodnika Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, którą należy okazać przed startem

Zawodnik może reprezentować jedynie Klub wykazany we wniosku o licencję. 
Przestrzeganie zasad udziału w poszczególnych zawodach współzawodnictwa Śląskiego Związku Strzelectwa Sportowego nadzorują Sędzia Główny i Obserwator.
Wszystkie komunikaty z zawodów objętych współzawodnictwem sportowym ŚZSS, będą zamieszczane na stronie internetowej.
 
Krzysztof Rymski

Logowanie